BOUMKRACHT

TOELICHTING CONCEPT; MET ÉÉN VEL BOOMKRACHT VOOR JOUW, PLANT JE ÉÉN BOOM VOOR ONS ALLEMAAL.

DOEL

De gemiddelde Nederlander stoot jaarlijks zo’n 16 ton CO2 uit. Als je dat wilt compenseren zou je volgens Babette Porcelijn zo’n 2.200 bomen moeten planten. In “de halve aarde” geeft Eward O.Wilson ons hoop en richting voor het leven op onze planeet. 

In onze worsteling de aarde te redden focussen wij ons al snel op het verminderen van onze CO2 uitstoot. Alleen, er zijn meer problemen dan CO2 en “minder slecht” is niet goed genoeg. Een toenemende wereldbevolking en luxer consumptiepatroon staan haaks op de afnemende draagkracht van de natuur. Door natuur te vergroten, te herstellen en te behouden, vergroten wij de veerkracht van de aarde. Met BOUMKRACHT wil ik dit bewustzijn vergroten en maak ik het voor iedereen mogelijk om een boom te planten. 

Zo simpel als het klinkt, zo ingewikkeld is het als je geen tuin tot jouw beschikking hebt. Trees for all plant bomen aan in projecten over de hele wereld. Bomen die tenminste 50 jaar mogen blijven staan. Voor ieder verkochte BOUMKRACHT, wordt één boom gedoneerd bij Trees for all. Voor dit concept hebben wij afgesproken dat de helft van de bomen in Limburg worden aangeplant en de andere helft ergens op de wereld waar dat het hardst nodig is.  

DE GEDICHTJES

Om de wereld te redden moeten we het beste in onszelf naar boven halen. Daarvoor kunnen we wel wat superkracht gebruiken. In mijn Limburgse gedichtjes wens ik iemand veel Lef, Vertrouwen, Liefde en/of Samenwerking toe. Lef om nieuwe dingen te proberen. Vertrouwen in jezelf en jouw gekozen pad. Liefde als doel, om te redden wat je lief is. En samenwerking want iedereen is kwetsbaar en niemand kan het alleen. 

Ik wil de lezer echt iets geven waar ze zich in herkennen, dat ze geloven en meenemen in hun dag. Tot iemand spreken doe je het best in diens moederstaal. In mijn geval het Limburgs. De “Willy Dols stichting” heeft geholpen bij de juiste spelling. 

DE ILLUSTRATIES 

Mensen vergeten wel eens hoe belangrijk de natuur voor ons is. Wij zijn onderdeel van de natuur. Buiten voelen we ons gezonder, daalt onze hartslag en bloeddruk, nemen gedachten de vrij loop, beleven we de mooiste momenten. Toch was de mens nooit zoveel binnen. Daarom wil ik de natuur graag wat korter bij de mens brengen. Het leek mij een goed idee om de gedichten door de bomen zelf te laten illustreren. Zo ontstaat ook het gevoel dat je door een boom te planten, er BOUMKRACHT voor terug krijgt. 

Behalve deze diepere laag, is BOUMKRACHT gewoon mooi. Iedere Limburger die zijn of haar gasten iets moois wilt toewensen, zou er één in huis moeten hebben. Zo komt die halve aarde vanzelf dichterbij.